Breaking News

16 February, 2012

"Sigaring Nyawa"


  Nyoba puisi dlm bahasa jawa ya,..alias "geguritan"

Kangmas,
Mbonten kantenan kulo remen panjenengan
arupi samudra ingkang mboten wonten watesipun
punapa inggil kados arga

Kangmas,
Sejatosipun adhi meniko lingsem
menawi mboten saged ndadosaken slira panjenengan ayem
:tata titi tentrem
amargi mboten kantenan sedaya kesaean kagem kula
ingkang garwa; andhap ing manah

Mugi-mugi Gusti Allah ingkang Maha Agung
nyukani lumeberipun katresan niki,
tebeh ing lir sambikala..

uahhhhh..bahasa jawa halus itu begitu sulitnya teman..
silahkan koreksi bahasajawa saya yg belepotan. puisi sederhana aja jadi rumiiit.