Breaking News

02 February, 2012

AJARI AKU CINTA

 
  on Saturday, 18 September 2010 at 11:34
MENUJU KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH

Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan makhluk-NYA berpasang-pasangan.
" Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang belum mereka ketahui " . QS. Yassin : 36

CINTA adalah hiasan manusia. Ia akan menjadi indah di dunia dan akhirat kalau cintannya sesuai dengan syari'at. Sebaliknya ia akan menjadi buruk dan menimbulkan bencana bila hawa nafsu yang mengendalikannya.

Islam memposisikan CINTA pada kedudukan yang terhormat. Puncak CINTA adalah Pengabdian ( Ubudiyyah ) yang hanya diperuntukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata. CINTA kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam juga harus diatas CINTA kepada diri sendiri, keluarga dan manusia semuanya. Artinya CINTA merupakan ukuran keimanan seseorang. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Puncak ukhuwah Islamiyah adalah lebih mementingkan pemenuhan keperluan saudaranya dari pada dirinya sendiri, meskipun ia sendiri memerlukan juga. Inilah yang disebut ITSAR.

Islam memposisikan keluarga juga pada kedudukan yang sangat strategis.Dunia akan baik jika mayoritas negara yang ada di dunia ini baik. Negara akan baik jika masyarakatnya baik. Masyarakat akan baik kalau keluarganya baik. Dan keluarga akan baik jika individu yang membentuk keluarga itu baik. Membentuk keluarga SAMARA adalah bagian tak terpisahkan dari menegakkan agama di dunia ini. Maka dari itu pembentukkan keluarga SAMARA harus dengan upaya yang baik dan disertai niat yang ikhlas. Apalagi Rasulullah Sholallahu Alaihi Wasallam menjadikan pernikahan itu separuh dari agama.

0 komentar:

Post a Comment